icon

Financiële rekenkunde

Geschikt voor eerste- en tweedejaarsvakken wiskunde voor HBO bedrijfskundestudenten.

Bevat exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingen en meer.

Inhoud van deze cursus

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden algebra

 • Lineaire functies
  1. Lineaire vergelijkingen
  2. Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
  3. Lineaire functies en lijnen
 • Kwadratische functies
  1. Kwadratische vergelijkingen
  2. De abc-formule
  3. Kwadratische functies en parabolen
 • Negatieve exponenten
  1. Negatieve exponenten
  2. Vergelijkingen met negatieve exponenten

Hoofdstuk 2: Exponentiële en logaritmische groei

 • Exponentiële groei
  1. Het begrip exponentiële functie
  2. Exponentiële groei
 • Logaritmische groei
  1. Het begrip logaritme
  2. Rekenregels voor logaritmen
  3. Vergelijkingen met logaritmen
 • Eindwaarde
  1. Eindwaarde zonder bijstorting
  2. Contante waarde
  3. Interest en looptijd berekenen
  4. Gelijkwaardige percentages
  5. Andere toepassingen van exp en log

Hoofdstuk 3: Rijen en reeksen

 • De begrippen rij en reeks
  1. De begrippen rij en reeks
 • Rekenkundige rijen
  1. Rekenkundige rijen
  2. Rekenkundige reeksen
 • Meetkundige rijen
  1. Meetkundige rijen
  2. Meetkundige reeksen
 • Financiële toepassingen van rijen en reeksen
  1. Eindwaarde bij periodieke inleg
  2. Contante waarde bij periodieke inleg
  3. Pre- en postnumerando rente
  4. Ongelijke termijnen, ongelijke interestpercentages
  5. Bulletlening
  6. Lineaire lening
  7. Annuïteiten
  8. Andere toepassingen van rijen en reeksen

Hoofdstuk 4: Investeringen beoordelen

 • Introductie investeringen beoordelen
  1. Het beoordelen van investeringsvoorstellen
 • Boekhoudkundige benadering
  1. BTP, Boekhoudkundige terugverdienperiode
  2. GBR, Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit
 • Economische benadering
  1. De economische benadering
  2. Economische terugverdienperiode (ETP)
  3. NCW, Netto contante waarde
  4. IR, Interne rentabiliteit

Hoofdstuk 5: Optimalisatie

 • Differentiëren
  1. Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
  2. Raaklijnen
 • Optimale bestelhoeveelheid
  1. Lokale minima en maxima
  2. Functieanalyse
 • Economische toepassingen
  1. Verwacht rendement en vermogensstructuur

Vraag een gratis demo aan!