icon

Calculus voor Economie

Geschikt voor eerstejaarsvakken wiskunde voor universitaire economiestudenten.

Bevat functies, differentiëren, (multivariate)optimalisatie, elasticiteit en meer toepassingen.

Inhoud van deze cursus

Hoofdstuk 1: Functies

 • Inleiding tot functies
  1. Het begrip functie
  2. Rekenkundige bewerkingen voor functies
  3. Het bereik van een functie
  4. Functies en grafieken
  5. Het begrip limiet
  6. Continuïteit
  7. Rekenregels voor continuïteit
 • Lijnen en lineaire functies
  1. Lineaire vergelijkingen
  2. Algemene oplossing van een lineaire vergelijking
  3. Stelsels vergelijkingen
  4. De vergelijking van een lijn
  5. Stelsels vergelijkingen oplossen door vegen
  6. Vergelijkingen en lijnen
 • Kwadratische functies
  1. Inleiding
  2. Kwadraatafsplitsen
  3. De abc-formule
  4. Ontbinden in factoren
  5. Vergelijking oplossen met ontbinden in factoren
 • Veeltermen
  1. Het begrip veelterm
  2. Rekenen met veeltermen
 • Rationale functies
  1. Het begrip rationale functie
 • Machtsfuncties
  1. Machtsfuncties
  2. Vergelijkingen van machtsfuncties

Hoofdstuk 2: Bewerkingen met functies

 • Inverse functies
  1. Het begrip inverse functie
  2. Injectieve functies
  3. Karakterisering van inverteerbare functies
 • Exponentiële functies en logaritmen
  1. Exponentiële functies
  2. Eigenschappen van de exponentiële functies
  3. Groei van een exponentiële functie
  4. Logaritmische functies
  5. Eigenschappen van de logaritme
  6. Groei van de logaritmische functie
 • Nieuwe functies uit oude
  1. Translaties van functies
  2. Schalen van functies
  3. Symmetrie van functies
  4. Samenstelling van functies

Hoofdstuk 3: Inleiding tot differentiëren

 • Definitie afgeleide
  1. Inleiding
  2. Het begrip differentiequotiënt
  3. Het begrip afgeleide
 • Berekenen van afgeleiden
  1. Afgeleide van veeltermen en machtsfuncties
 • Afgeleiden van exponentiële functies en logaritmen
  1. De exponentiële functie en logaritme
  2. Rekenregels voor exponentiële functies en logaritmen
  3. Afgeleide van exponentiële functies en logaritmen

Hoofdstuk 4: Rekenregels voor differentiëren

 • Rekenregels voor de afgeleide
  1. Somregel voor differentiëren
  2. Productregel voor differentiëren
  3. Quotiëntregel voor differentiëren
  4. Kettingregel voor differentiëren
  5. Afgeleiden exponentiële functies en logaritmen herbekeken
  6. De afgeleide van de inverse functie
 • Toepassingen van de afgeleide
  1. Raaklijnen herbekeken
  2. Benadering
  3. Elasticiteit

Hoofdstuk 5: Toepassingen van differentiëren

 • Functieanalyse
  1. Monotonie
  2. Lokale minima en maxima
  3. Functieanalyse
 • Hogere afgeleiden
  1. Hogere afgeleiden

Hoofdstuk 6: Multivariate functies

 • Basisconcepten
  1. Functies van twee variabelen
  2. Functies en relaties
  3. Visualizatie van bivariate functies
  4. Multivariate functies
 • Partiële afgeleiden
  1. Partiële afgeleiden van de eerste orde
  2. Kettingregels voor partiële differentiatie
  3. Hogere partiële afgeleiden
  4. Elasticiteit in twee variabelen

Hoofdstuk 7: Optimalisatie

 • Extreme punten
  1. Stationaire punten
  2. Minimum, maximum en zadelpunt
  3. Criteria voor extrema en zadelpunten
  4. Convex en concaaf
  5. Criterium voor een globale extreem
  6. Hessiaan convexiteitscriterium

Vraag een gratis demo aan!